logo
Logo Promocji Zdrowia BIP
 

Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 

Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie w roku szkolnym 2014/2015 oferuje następujące bezpłatne szkoły dla dorosłych:


 1. ZAOCZNA SZKOŁA POLICEALNA w zawodach:
  (dla osób po liceum lub technikum)


 2. ZAOCZNE KURSY KWALIFIKACYJNE w zawodach:
  (dla osób po szkole podstawowej, gimnazjum, zawodowej, liceum, technikum)

 3. ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
  (dla osób po szkole podstawowej, gimnazjum, zawodowej)
  Czas trwania nauki: 3 lata


Termin składania dokumentów 21 sierpnia 2015 r.

Zajęcia będą odbywały się wg harmonogramu zjazdów w piątki od godziny 15:00 i w soboty od godziny 8:00.

Dokumenty jakie należy złożyć to:

 1. Podanie (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły lub Podanie do pobrania >>>)
 2. 2 fotografie
 3. Oryginał świadectwa ukończenia w przypadku:
  • Kursu kwalifikacyjnego − świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum), świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, świadectwo ukończenia gimnazjum, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • Szkoły Policalnej − świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum)
  • Liceum Ogólnokształcące − świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, świadectwo ukończenia gimnazjum, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz otrzymuje kandydat w sekretariacie szkoły).

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły tel. (44) 616-51-23.

Modyfikacja: 20 kwietnia 2015 r.

Copyright © 2008     Wszelkie wskazówki i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
anna.pazik@czarnocin.edu.pl