logo
Logo Promocji Zdrowia BIP
 

Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 

Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie w roku szkolnym 2015/2016 oferuje następujące bezpłatne szkoły dla dorosłych:


 1. ZAOCZNA SZKOŁA POLICEALNA w zawodach:
  (dla osób po liceum lub technikum)


 2. ZAOCZNE KURSY KWALIFIKACYJNE w zawodach:
  (dla osób po szkole podstawowej, gimnazjum, zawodowej, liceum, technikum)

 3. ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
  (dla osób po szkole podstawowej, gimnazjum, zawodowej)
  Czas trwania nauki: 3 lata


Zajęcia będą odbywały się wg harmonogramu zjazdów w piątki od godziny 15:00 i w soboty od godziny 8:00.

Nabór trwa!!!

Rekrutacja do szkół dla dorosłych: Szkoła Policealna, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjny kurs zawodowy w roku szkolnym 2015/2016   POBIERZ   


Wyciąg z postępowania rekrutacyjnego do szkół dla dorosłych:
Wyszczególnienie Szkoła Policealna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kwalifikacyjny kurs zawodowy
POSTĘPOWANIE REKRUTACJNE DO Do klasy pierwszej na każdy kierunek kształcenia przyjmuje się kandydatów, którzy:
− posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej (absolwenci - liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, liceum uzupełniającego i technikum uzupełniającego),
− posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.
Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
− posiadają świadectwo ukończenia szkoły (absolwenci szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej)
− posiadają zaświadczenie lekarskie
Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:
− Dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny).
− Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
− Bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje.
− Pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających warunków na rynku pracy.

Warunkiem przyjęcia jest:
− Posiadanie zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 1) Składanie dokumentów przez kandydatów do szkół policealnych do 24 sierpnia 2015 r.
2) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły − 25 sierpnia 2015 r.
3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły policealnej − 26 sierpnia 2015 r.
4) Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły policealnej w wyniku uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego − 28 sierpnia 2015 r.
1) Składanie dokumentów przez kandydatów do szkół policealnych do 24 sierpnia 2015 r.
2) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły − 25 sierpnia 2015 r.
3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły policealnej − 26 sierpnia 2015 r.
4) Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły policealnej w wyniku uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego − 28 sierpnia 2015 r.
1) Składanie dokumentów przez kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe do 24 sierpnia 2015 r.
2) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły − 25 sierpnia 2015 r.
3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe − 26 sierpnia 2015 r.
4) Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe w wyniku uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego − 28 sierpnia 2015 r.
WYMAGANE DOKUMENTY: − oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko szkół policealnych),
− oryginał posiadanego świadectwa ukończenia szkoły (dotyczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz kursów kwalifikacyjnych)
− podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku kształcenia,
− 2 zdjęcia podpisane na odwrocie,
− zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie (stosowny formularz otrzymuje kandydat w sekretariacie szkoły).

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły (w godz. 7.30−15.30)

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły tel. (44) 616-51-23.

Modyfikacja: 1 czerwca 2015 r.

Copyright © 2008     Wszelkie wskazówki i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
zsr@czarnocin.edu.pl